سایرموارد

تفاوت حقوقي زن و مرد

چرا دراسلام به مساوات بين زن ومرد اشاره كرده ولي ارث يا ديه مردان بيشتراز زنان است؟

1004_0.jpgاحكام الهي نيز سه گونه اند: برخي احكام براي انسانند و كاري به جنسيّت ندارند؛ اين قسم احكام هم براي مردان است هم براي زنان؛ امّا برخي احكام براي انسان نيست؛ بلكه براي مرد است، يا براي زن است؛

آرامش مرد و زن

خداى متعال در سوره روم آيه21ميفرمايد:كه از نشانه هاى خداست كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا بدانها آرامش گيريد...الخ...
چرا خداى متعال فرمود: براى شما آفريد؟
آيا زن، براى اطفاء شهوات مرد آفريده شده؟
آيا اين بدين معناست كه در خلقت نوع انسان، مرد اصل و زن فرع است؟
آيا بدان معناست كه مرد از لحاظ وجود، فراتر و زن فروتر است؟

2006.jpgزن ومرد از يك گوهر وجودي خلق شده اند (خلقكم من نفس واحده) و گوهر وجودي مشترك دارند (خلق لكم من انفسكم ازواجا)، و در كرامت انساني وارزش در نزد پروردگار يكسانند.(ان اكرمكم عندالله اتقاكم).

زنان و مرجعيت

چرا پيش نماز خانم نداريم؟ چرا مرجع تقليد خانم نداريم؟

2005.jpgشرايط امامت جماعت به طور كلى اين است كه بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل وحلال‏زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند. مرد بودن امام جماعت (در صورتي كه يكي از مأمومين مرد است) يكي از شرايطي است كه براساس روايات منقول از اهل البيت(ع) ميان فقها مشهور است.

غيرت زن و مرد

ﺍميرﺍﻟﻤﺆﻣﻨين مي فرﻣﺎيند: غيرﺕ ﺯﻥ ﮐﻔﺮ ﻭ غيرﺕ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺍيماﻧﺶ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ؟

2003.jpgاز آنجا كه زن به جهت غيرت خاص خودش نسبت به تعدّد زوجات شوهرش حساسيت دارد و يكى از دستورات دينى را ناديده مى‏گيرد؛ در حقيقت به نوعى انكار حكم الهى در مقام عمل از سوى زن اتفاق مى‏افتد.

ديه زن و مرد

چرا اگر مردي زني را به قتل برساند خانواده زن بايد نصف ديه مرد را بدهند تا مرد را اعدام كنند؟

2002.jpgاگر حتي ده نفر مرد با مشاركت هم ، مرتكب قتل يك زن گردند، هر ده نفر مرد به خاطر كشتن يك زن قابل قصاص هستند و اولياء دم مي توانند با رد اضافه ديه ، همه آن ها را اعدام نمايند يا در صورت مصالحه، در قبال صد ها و بلكه هزاران برابر ديه كامل يك مرد ، از قصاص صرف نظر كنند.

تكاليف اخلاقي و حقوقي

وظايف شرعي و اخلاقي زن در اسلام چيست؟ ايا در اسلام چيزي تحت عنوان تمكين مرد از زن را داريم يا نه؟

2000.jpgتكاليف واجب زن نسبت به شوهرش عبارتند از : 1. زن بايد با اجازه شوهر از منزل بيرون برود؛ مگر در واجبات و ضروريات زندگى؛ 2. زن بايد پاسخ گوي نيازهاي جنسي شوهرش باشد ، خود را تسليم نمايد و از نزديكى او جلوگيرى نكند، مگر با عذر شرعى

وظايف متقابل همسران

از منظر دين اسلام ، زن در چه اموري مي بايست از شوهر خود اطاعت و تبعيت نمايد. شوهر در چه اموري ملزم به تبعيت از همسر خود است ؟

2004.jpgچون هدف از ازدواج يكي شدن و به وحدت رسيدن آن دو (زن و مرد) نسبت به مصالح خانواده است و ازدواج عامل ايجاد انس و الفت و مودت و رحمت بين زوجين و از سويي عامل توالد و تناسل است، مخالفت زوجه و عدم تمكين او با اين اصول سازگاري ندارد و با اصل و بنياد ازدواج منافات دارد.

زن و اقتصاده خانواده

لطفا نقش زن در مديريت اقتصاده خانواده را توضيح دهيد. اگر مديريت اقتصاده خانواده به دست زن بيافتد، چه نتايج و پيامدهاي مثبت/منفي در پي خواهد داشت؟

2001.jpgفرهيخته عزيز، اقتصاد خانواده به معناي چگونگي سامان دهي و مديريت منابع خانه است. خانواده سازماني است كه توليد و توزيع كالاهاي مورد نياز را فراهم مي سازد و زن بدون مناقشه به عنوان يكي از دو ركن اساسي خانواده در اين سازماندهي و مديريت، نقش اساسي را ايفا مي كند.

فلسفه حرمت خوانندگی زن

براي چي اگر مردي صداي زنانه داشته باشد و خوانندگي كند مشكلي ندارد ولي صداي زن حرام است؟اصلآ چرا گوش دادن به آهنگ زن حرام است؟

1006_0.jpgاز نظر فقهي صدا و آواي زنان در صحبت با مرد اجنبي نيز، نبايد نازك و تحريك انگيز شهوت باشد. پس معيار درحرمت، غنا 2وطرب انگيزبودن صدا است ومسئله غنا ربطي به زن يا مرد بودن ندارد و صداي مرد هم مي تواند غنا باشد.

مالكيت مرد نسبت به زن

بسياري از غربيها٬ غيرت داشتن جوامع شرقي و مخصوصا مسلمانان را نسبت به همسر و ناموسشان را ناشي از حس مالك بودن و مملوك بودن زنان مي دانند، نظر شما چيست؟

1003_0.jpgفرهيخته عزيز، شهيد مطهري در كتاب مسئله حجاب خود در صفحه 52 به نقل ازكتاب انتقاد بر قوانين اساسي و مدني ايران صفحه 27 به اين سوال اينچنين اشاره كرده وجواب مي دهند كه ما نيز در ادامه درپاسخ به پرسشتان مي آوريم: