مرد و زن

زنده باد تساوى!

برنده کیست؟!
Zan o Mard.jpg

ما به مردها گفتيم: مى‏خواهيم مثل شما باشيم. مردها گفتند: حالا كه اين قدر اصرار مى‏كنيد، قبول و ما نفهميديم چه شد كه مردها ناگهان اين قدر مهربان شدند. وقتى به خود آمديم، عين آنها شده بوديم؛ كيف چرمى يا سامسونت داشتيم و اوراقى كه بايد به‏اش رسيدگى مى‏كرديم و دسته چك و حساب كتاب‏هايى كه مهم بودند. با رئيس، دعوايمان مى‏شد و اخم و تَخمش را مى‏آورديم خانه سر بچه‏ها خالى مى‏كرديم. ماشين ما هم خراب مى‏شد. قسط وام‏هاى ما هم دير مى‏شد ...

راهكارهاى احترام زن و شوهر

احترام در روابط زن و مرد به چه چيزهايى است، نمونه‏هايى را بيان كنيد تا ما در رابطه خود آنها را انجام دهيم.

احترام متقابل ميان زن و شوهر به صورت‏ها و گونه‏هاى مختلفى در ارتباط همسران نمود مى‏يابد. برخى از آنها عبارتند از:
1. سلام به همديگر
سلام نوعى اعلام محبت، دوستى و اظهار محبت در آغاز گفت و گو و هنگام داخل شدن به منزل است. سلام همچنين نوعى اظهار ادب و احترام است.
پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد: «وارد بهشت نمى‏شويد مگر آن كه ايمان بياوريد و ايمان نخواهيد آورد مگر آنكه يكديگر را دوست بداريد. آيا شما را به چيزى راهنمايى بكنم كه اگر انجامش دهيد محبوب يكديگر خواهيد شد؟ سلام كردن ميان خودتان را آشكار كنيد». (1)
امام على عليه‏السلام درباره جايگاه سلام در روابط اجتماعى و خانوادگى
مى‏فرمايند: «زبانت را به نرم و لطيف گويى و سلام كردن عادت بده تا دوستدارانت زياد و دشمنانت اندك گردند». (2)

شبهه ای درخصوص شر بودن زنان: کثور دوزخ از زنان

آیا می توان به روایتی که سید رضی در خطبه 238 نهج البلاغه آورده استناد کرده و بیان کرد در زنان خیری نیست و بیشتر اهل دوزخ را زنان تشکیل می دهند؟

آیه های قرآنی زنان را مانند مردان شایسته دستیابی به سعادت می دانند و آنان را از نظر ارزشمندی همسان مردان می شمارند. طبق منطق قرآن، کسی بر دیگری، چه زن و چه مرد، برتری و فضیلت ندارد مگر به تقوا. با این وصف روایاتی در دست است، که بیان می کند در زنان خیری نیست و بیشتر اهل دوزخ را زنان تشکیل می دهند؛ چون:
1- المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها ؛(محمد بن حسین شریف رضی، نهج البلاغه، خ238)
2-الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل.( محمد بن علی بن بابویه قمی(صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص439)

حقوق زن و مرد نسیت به یکدیگر

مهم ترین حقوق زن و وشوهر نسبت به یکدیگر از نظر قرآن چیست؟