احکام بانوان و خانواده

حیض و نقصان زن

آیا حیض شدن زن نوعی نقصان است؟ آیا چنان که در برخی روایات وارده شده، عادت ماهانه زنان تنبیه گناهیست که حوا مرتکب شد؟ چرا احكام حيض شدن مثل احكام جنب شدن است و زن در این ایام از انجام عبادت و نماز و روزه، نهی شده به گونه ای که نوعی پلیدی و نجاست است؟

حیض و خونریزی ماهانه زنان، بخشی از یک دوره و سیکل طبیعی زندگی زن است. طی ایام حیض، دیواره رحم زن ریزش پیدا می‌کند و در ماه بعد دوباره ترمیم می‌شود. تخمک گذاری زن پس از ترمیم دیواره رحم، شروع شده و در صورتی که زن باردار نشود، در ماه بعد دوباره دیواره رحم فرو ریخته و دوباره ترمیم می‌شود. به همین جهت رحم زن همیشه یک آمادگی و تازگی برای باروری دارد. در کلیه اعضای بدن به نوعی این ریزش و بازسازی وجود دارد که نمود مشخص آن را در موها و ناخن می‌بینید. هر کس در طی هفته و ماه ریزش موهای سر و ابرو و حتی مژه خود را حس می‌کند و به عینه می‌بیند. این مسئله در مورد اعضای دیگر بدن هم به نوعی صادق است.

احکام بانوان- شرکت در نماز جمعه

آيا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد يا نماز جمعه تشويق فرموده يا اينکه نماز خواندن آنها در خانه بهتر است؟ در چه صورتى زن مى‏تواند امام جماعت شود؟
index456789.jpg