احکام نگاه، پوشش و معاشرت

احکام نگاه به نامحرم

چه اشكالى دارد كه جوانان به يكديگر نگاه كنند و لذت ببرند؟

پاسخ اين سؤال را خداوند در آيه مورد بحث داده است؛ بعد از آن كه فرمود: غضّ بصر داشته باشيد و چشم چرانى نكنيد، دليل اين حكم را ذكر مى‏كند و مى‏فرمايد: «ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ»؛ اين كنترل، براى (قلب و دل) شما پاكيزه‏تر است؛ معنايش اين است كه اكثر لغزش‏ها، ابتدا از يك نگاه شروع مى‏شود و دل انسان با نگاه است كه مى‏رود. امير مؤمنان عليه‏السلاممى‏فرمايد: «هر كس چشمش را آزاد بگذارد، حسرتش زياد مى‏گردد».

images00.jpg

نگاه به نامحرم

حد نگاه به نامحرم چيست؟

درباره نگاه كردن بايد گفت كه نه بستن چشم به طور مطلق واجب و نه باز نمودن آن به طور مطلق جايز است.
قرآن از تعبير «غض» استفاده نموده، گرچه برخى غضّ بصر را به معناى بستن مطلق چشم معنا كرده‏اند؛ ولى مقتضاى تحقيق اين است كه واژه غضّ، به معناى از تيزى انداختن نگاه و خيره نشدن است.
مفسر شهيد، آيه‏اللّه‏ مطهرى در اين باره مى‏فرمايد: فرق است بين كلمه بصر و عين؛ يكى به معناى «ديده» است و ديگرى به معناى چشم. در واقع، ديده، عمل چشم است و از آن طرف هم فرق است بين غضّ و غمض؛ غمض به معناى بستن چشم و بر هم گذاردن پلك‏ها است؛ ولى غضّ به معناى كاهش دادن است؛ پس غضّ بصر، يعنى كاهش دادن نگاه و خيره نشدن.

مفهوم زینت برای زنان

مفهوم زينت در زنان چيست و چه چيزهايي را شامل مي‏شود؟

«زينت» در زبان عربى معنايى گسترده تر از لفظ «زيور» دارد. زيور، فقط به زينت‏هايى گفته مى‏شود كه جزء بدن شخص به شمار نمى‏رود، (مانند انواع زيورهاى طلا و جواهر)، ولى كلمه «زينت» هم در چنين زيورهايى به كار مى رود و هم به آرايش‏هايى گفته مى شود كه به بدن شخص متصل بوده و گويى جزئى از اوست؛ (همانند سرمه و خضاب). علاوه بر اين، خود زيبايى‏هاى طبيعى هم زينت به شمار مى رود، بنابراين شامل اندام زيباى او نيز مى‏گردد. حال از ديدگاه شرع آشكار كردن كدام يك از اقسام زينت براى زنان حرام شمرده شده است؟