مبانی نظری

باورهای فمینیستی

باورهاي فمنيستي يعني چة؟

فمينيسم ( feminism )در زبانهاي انگليسي ، فرانسوي ، وآلماني از ريشه(feminine )به معناي زن يا جنس مونث است و از ريشه لاتيني ( femina ) گرفته شده است . اين واژهٔ را نخستين بار شارل فوريه، سوسياليست قرن نوزدهم، براي دفاع از جنبش حقوق زنان به كار برد.