احکام حجاب و پوشش

علت حکم حجاب در نماز

چرا بايد زنان پوشش خود را در نماز حفظ كنند؟ اگرچه در خانه تنها باشند مگر خدا نامحرم است؟

بايد دانست، اهميت و فوايد نماز در زندگى انسان داراى ابعاد بسيارى است، كه مهمترين آن رشد روحيه عبادت و ارتباط با خدا و همچنين نهادينه شدن رفتارهاى صحيح فردى و اجتماعى است مانند رعايت نظم در زندگى با التزام به اوقات نماز و رعايت حقوق ديگران با خوددارى از غصب مكان و لباس و نسبت به زنان نيز رعايت حجاب و پوشش در نمازهاى پنج‏گانه تمرين مستمر براى نهادينه شدن اين رفتار شايسته براى زنان در طول روز و در ارتباط با ديگران مى‏باشد.

آیا منظور قرآن از حجاب فقط پوشش گردن است؟!

در بعضی از سایت ها و کتاب هایی که در اینترنت پخش شده است ادعا شده که ،حجابي كه در قران توضيح داده شده فقط ميگه سينه و گردن رو بپوشونين كه اون رو هم براي زنان مؤمن گفت كه ميدوونيم مؤمن درجه‌اي بالاتر از مسلم است، پس واجب نيست كه تا اين حد حجاب داشته باشيم فقط اگه داشتيم مؤمن تريم ؟ پاسخ این شبهه چیست؟

پاسخ این شبهه که در برخی مقالات و کتاب ها منتشر شده است را طی ارائه چند مطلب خدمتتان پاسخ می گوییم.
مطلب اول:
آیات و روایات متعددی ضرورت حجاب و حدود آن را مشخص می کند. اما قبل از هرچیز ، در مورد استدلالی که برخی از این کتاب ها عنوان کرده و پرسش گر محترم را دچار شبهه نموده اند پاسخ می دهیم. اگر قرار بر این باشد که چون خطاب قران برای وجوب حجاب به مومنین است پس حجاب در مورد مسلم لازم نیست ، استدلال صحیحی باشد ، باید بسیاری از احکام دین را در مورد مسلمانان منتفی بدانیم.

عدم پوشش صورت-پوشش دست و صورت

با توجه به اين كه زيبايى زن بيشتر به چشم و چهره او مى باشد چرا اسلام پوشيدن مو را جزو حجاب اسلامى قرار داده اما پوشش دست و صورت را واجب نكرده است؟

حجاب در واقع مصونيت و سلامت است نه محدوديت. و به تعبير زيباى شهيد مطهرى با همه اهميتى كه حجاب از نظر دينى دارد ولى در عين حال نبايد به گونه اى باشد كه سبب گرفتارى و يا مانع فعاليت صحيح زن شود. علت واجب نبودن پوشش دست و صورت (وجه و كفين) به خاطر جلوگيرى از بروز سختى و دشوارى براى زن بوده است. ر.ك: شهيد مطهرى، مسئله حجاب، صص 203-209.
همچنين صورت و دست زن در حالى كه ساده و عادى و طبيعى بوده و با هيچ آرايشى همراه نباشد معمولاً جلب توجه نمى كند و تنها در اين صورت است كه شرع مقدّس پوشش آن را واجب نكرده است.

فلسفه حجاب در نماز -پوشش زنان در نماز -فلسفه پوشش در نماز

چرا بايد زنان پوشش خود را در نماز حفظ كنند؟ اگرچه در خانه تنها باشند مگر خدا نامحرم است؟

بايد دانست، اهميت و فوايد نماز در زندگى انسان داراى ابعاد بسيارى است، كه مهمترين آن رشد روحيه عبادت و ارتباط با خدا و همچنين نهادينه شدن رفتارهاى صحيح فردى و اجتماعى است مانند رعايت نظم در زندگى با التزام به اوقات نماز و رعايت حقوق ديگران با خوددارى از غصب مكان و لباس و نسبت به زنان نيز رعايت حجاب و پوشش در نمازهاى پنج گانه تمرين مستمر براى نهادينه شدن اين رفتار شايسته براى زنان در طول روز و در ارتباط با ديگران مى باشد.