راهبردها و راهکارهای نهادینه کردن حجاب

حجاب اجباري

سلام. من هم با حجاب موافقم به شرطي كه اجباري نباشه وحجاب زماني خوب است كه اختياري باشد.به نظر شما اين عقيده مشكلي دارد.

بحث اجباري و اختياري بودن حجاب وراي بحث فردي آن، امري است كه مربوط به جامعه اسلامي مي­باشد. يعني اقتضاي يك جامعه اسلامي اين است كه در آن حجاب توسط همگان رعايت شود.