عوامل بد حجابی و بی حجابی

علل بدحجابي و جلوه گري

حيا مهم است يا حجاب؟

6 مورد از علل بدحجابي شامل " كسب موقعيت، ضعف ايمان، دگرآزاري، غربزدگي، زيبايي‌طلبي و ازدواج " هست . 5 علت ديگرهم وجود دارد که در اين مقاله بيان و شرح مي دهيم :
1ـ ضعف حيا
ضعف اين صفت از سستي اعتقاد به مبدأ و معاد سرچشمه مي‌گيرد و بي‌حجابي از مصاديق بارز بي‌حيايي است كه از ضعف ايمان ناشي مي‌شود.
امام صادق(ع) فرموده است: ايمان ندارد كسي كه حيا ندارد. (1)
پيامبر اكرم(ص) فرموده است: خدا حيا و پوشيدگي بندگانش را دوست دارد.(2)
پوشش و حيا تفكيك ناپذيرند و تا جلوه‌اي از حيا در زني وجود داشته باشد، پوشش او نيز با جديت مراعات مي‌شود.