شبهات، آسیب ها و راهبردها

حجاب ،دین یا سیاست؟؟؟؟

آیا حجاب، شعار سياسي است؟

تعبير برخي از نويسندگان اين است که حجاب، نوعي شعار سياسي است که برخي گروه‌هاي مبارز آن را براي خود برگزيده‌اند، اين شعار ربطي به دين و شريعت ندارد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت تأکيد وسواس گونه حکومتگزاران کنوني بر حجاب زن، تنها ناشي از يک اعتقاد مذهبي نيست، بلکه در حال حاضر نمادي است که همچون هرمي سياسي در خدمت حفظ مباني زير قرار گرفته است... [1]
محمد سعيد عشماوي نيز همين نظر را دارد.
اين عقيده دو بعد دارد، يکي آن که حجاب امر ديني نيست و ديگر آن که شعار سياسي برخي گروه‌ها قرار گرفته است.

نوشته شدن احکام زنان توسط مردان با وجود تسلط بیشتر زنان

چرا احكام ويژه زنان توسط مردان نوشته مى‏شود در حالى كه زنان چه بسا به مسائل خودشان بيشتر از مردان آگاه باشند؟

احكام اسلامى، برگرفته از تشريع و قانون‏گذارى خداوند است كه توسط پيامبر گرامى اسلام و امامان معصوم عليهم‏السلام، به مردم ابلاغ شده است. بنابراين منشأ و مبناى اعتبار احكام و مقرّرات در همه اديان و به طور مشخص در اسلام، اراده و خواست خداى متعال است و همان‏گونه كه ابلاغ آيات و احكام توسط پيامبران و امامان كه همگى مرد بودند هيچ مشكلى را ايجاد نكرده بيان احكام زنان از سوى مراجع تقليد مرد نيز مشكلى را به وجود نخواهد آورد. گرچه به لحاظ فتواى برخى از مراجع بزرگ، زنان مى‏توانند براى ساير زنان مرجع تقليد شوند و زنان از وى پيروى كنند.

احکام الهی موجب ظلم مرد به زن

ما وقتى به كسى مى‏گوييم گناه نكند در عين حال به اين هم اعتقاد داريم كه ابزار گناه هم فراهم نباشد. خداوندى كه زن را وابسته به مرد خلق كرده است و او را ضعيف آفريده و خداوندى كه اختيار و آزادى و اجازه زن را در تسلّط مرد قرار داده است، چگونه به مردان دستور مى‏دهد به زنان ظلم نكنند؟!

خداوند متعال از آفرينش انسان هدفى را دنبال مى‏كرده است؛ از اين رو در اين دو جنس، گرايش‏هاى متفاوتى قرار داد تا در كنار يكديگر به زندگى بپردازند و تكامل يابند.