حقوق و تکالیف فرزندان و بستگان

سقط جنین

متوجه شدم که پنج ماهه هستم. من نميخواهم بچه دار شوم يعني اگر بچه دار شوم از درس و كارم عقب مي افتم خلاصه اينكه كاملا ناخواسته بوده حالا لطفا توجيه كنيد كه چرا سقط جنین گناه است؟چون كه من دو تا بچه هم دارم و ميدانم كه به تربيت بقيه بچه ها نخواهم رسيد.

آیا حاضرید فرزندانی که زنده هستند را به همین بهانه ها بکشید؟ فکر می کنید بچه ای که در رحم دارید با بچه ای که جلوی شما بازی می کند با هم فرقی دارند؟ جز اینکه بچه در رحم نیز انسان دارای روح است و حق زندگی کردن دارد؟ جز این است که بچه در رحم ناتوان تر و نیاز بیشتری به مادری دل سوز دارد؟ آیا صرف اینکه این بچه را نمی بینید ، می تواند دلیل موجهی بر کشتن آن باشد؟ چون هنوز احساسات و عواطفتان متوجه او نشده است پس حق دارید او را بکشید؟