زن در گذر تاریخ

جایگاه زنان در عاشورا

چرا امام حسين (علیه السلام)  با اينكه مى دانست به شهادت مى رسد، خانواده خود را به همراه برد؟ جايگاه و نقش زنان در انقلاب عاشورايى حسين (علیه السلام)  چه بود؟

zananAshora.jpg
نهضت امام حسين (علیه السلام)  دو چهره داشت و بر اساس هر يك از آنها، يك تقسيم كار صورت گرفت: يكى فداكارى و جانبازى و «شهادت» و ديگرى «ابلاغ پيام». البته ابلاغ پيام جز با فداكارى ها و زحمات طاقت فرسا ممكن نبود. جايگاه و نقش اصلى زنان در عمل به وظيفه دوم، تبلور يافت. گرچه زنان در تربيت رزمندگان، تهييج آنان و ساير اقدامات پشتيبانى نقش ايفاءكردند؛ اما وظيفه اصلى آنان، «پيام رسانى» بود.