شبهات زنان و خانواده

زنان خوب برای مردان خوب یعنی چه؟

با توجه به این که گفته اند: " زنان خوب برای مردان خوب " پس چرا آسیه با فرعون ازدواج کرد؟

آیه ی 26 سوره مبارک نور که می فرماید :

والطیبون لطیبات ...

بیان بک حقیقت است . یعنی باید زنان خوب و پاک برای کردان خوب و پاک باشند و مردان خوب و پاک برای زنان خوب و پاک ....
اما گاهی واقعبت و آنچه که اتفاق میفتد, به دلیل دروغ وظاهر سازی و فریب و.... منطبق با حقیقت نیست.
درست مثل اینکه همه میدانیم که به حققت علی غ جانشین پیامبر است اما ایشان از خلافت کنار گذاشته می شوند...

پس گاهی زنان خوب به ازدواج مردان بد هم در می آیند و بالعکس ....

زن در آیینه ی جمال و جلال

در جامعه ی که اگر مردی دچار خطاشود بستگان وی احساس ننگ نمی کنند ولی اگر همین اشتباه از یک زن سر بزند نه تنها خانواده ی وی احساس ننگ میکنند بلکه اورا به قتل هم می رسانند, آیا این فکر غیر از جاهلیت است ؟؟؟؟!! و این غیرت, غیرت جاهلیت است یا غیرت دینی؟

البته که مسلمان بايد احساس ننگ بكند اما مشترك، نه متفاوت، بايد به طور يكسان غيور باشد.
بي‏غيرتي مطابق فرهنگ منحط غرب است، تبعيض در غيرت هم، همان فرهنگ منحط جاهلي است آنچه كه مطابق با فرهنگ اسلام است تعادل در غيرت است.
متأسفانه ما، اسلامي سخن مي‏گوييم، اما جاهلي مي‏انديشیم .....