حقوق زن و مرد

تفاوت مرد و زن

چرا در اسلام بین حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد؟ مگر زن و مرد هر دو انسان و برابر نیستند؟ آیا در انسانیت و ایمان و پاداش زن ومرد در پیشگاه خداوند، تفاوتی هست؟ پس چرا در مواردی مثل ارث، دیه، شهادت، سرپرستی خانواده و حضانت فرزند به نظر می‌رسد که به مردان امتیازاتی داده شده و برتر از زن‌ها هستند؟

1459647_906.jpg
در یک پاسخ کلی به سوال شما، اسلام در دو جنبه به جایگاه زن و مرد توجه می‌کند. در یک جنبه زن و مرد با یکدیگر برابرند و در جنبه دیگر بین زن و مرد تفاوت وجود دارد.
اما این که اسلام زن و مرد را برابر می‌داند به جهت انسان بودن و روح انسانی آنان است، یعنی هم زن و هم مرد هر دو انسان هستند و قابلیت رشد و کمال دارند و در نتیجه اعمال نیک و ایمان از پاداش برخوردار می‌شوند و اگر خطا و گناه کنند، دچار عذاب می‌شوند. در این زمینه می‌توان به آیات زیر اشاره کرد: