شخصیت و منزلت زن

تبلیغ زنان

آياتبليغ دين توسط زنان برای گسترش اسلام و ايمان آوردن مردم سفارش شده است؟ در تاریخ اسلام، آیا زنان درگسترش دين و ايمان آوردن مردم موثر بودند؟ در مورد حوزه علميه خواهران و اهداف آن توضیح دهید.

139009300701.jpg
باید توجه داشت بانوان از ظرفیت‌ها و توانایی‌های تعلیمی و تبلیغی ویژه ای برخوردارند. البته تبليغ دين توسط زنان تنها يک حرکت اسلامي به‌شمار نمي‌آيد، بلکه بهره‌گيري از موقعيت زنانه براي تبليغ دين، مورد توجه اديان ديگر نيز بوده است. براي مثال با گسترش آيين پروتستان و سازمان يافتن انجمن‌هاي تبليغي در اواخر قرن هيجدهم، در ساختار جوامع زنان مسيحي نيز تحولي پيش آمد. اين گروه تمايل يافتند فعاليت‌هاي خود را به کشور‌هاي ديگر گسترش دهند. انجمن‌ها نه‌ تنها مانع فعاليت زنان مبلغ نشدند، بلکه از آن استقبال کردند، زيرا آنان مي‌توانستند به دور از چشم مخالفان و منتقدان به درون خانه‌ها راه يابند و با زنان معاشرت کنند و آيين خود را تبليغ نمايند.

زدن زن!!

منظور از «زدن» زن در آیه 34 سوره مبارکه نساء چیست؟ چه شرایط و حدودی دارد؟ آیا دستور به زدن زن، توهین به شآن و جایگاه زنان نیست؟

آنچه به عنوان ضرب و زدن زن به عنوان همسر آمده، در آیه 34 سوره نساء مطرح شده است: «و [امّا] آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! [و اگر مؤثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنان را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد [بدانيد] خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است [و قدرت او، بالاترين قدرت‏هاست].»
در حول و حوش این آیه اشکالات متعدد و تفاسیر مختلف مطرح شده است. در این آیه خداوند پس از آن كه اعلام مى ‏دارد مسئوليت اداره و تأمين نيازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى از مشكلات در روابط زناشويى بيان مى‏ دارد. در اين رابطه نكاتى چند قابل توجه است: