امام جمعه زن -امامت جماعت زن -زنان و امام جماعت

چرا زن نمى تواند امام جمعه يا امام جماعت باشد؟ آيا اين نشان نقص زن است؟

در خصوص امامت جمعه، چون اين منصب منحصر به اقامه نماز جمعه نمى شود بلكه مستلزم يك سلسله كارهاى اجتماعى و مديريتى در جامعه است كه اين امر خود مقتضى فعاليت هاى خارج از منزل و ارتباط با افراد غيرمحرم است و رويكرد دين مبين اسلام براى رعايت عفاف، اجتناب از تماس نامحرمانه بين زن و مرد و حضور بيشتر بانوان در خانواده، و عهده دارى وظائف مقدس مادرى است كه مركز و كانون سعادت است؛ آنچنان كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «بهشت زير پاى مادران است».
به هر صورت بايد توجه داشت كه امامت جماعت يا جمعه، امتيازى نيست كه عدم آن نشانه نقص باشد، چنان كه بسيارى از مردان نيز چه بسا در تمام دوره زندگى خود امامت جمعه و يا امامت جماعت را برعهده نداشته باشند زيرا همانطور كه خداوند متعال فرمود، يگانه ارزش نزد خداوند متعال، در پرتو كسب تقواى الهى است، «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ»؛ حجرات (49)، آيه 13. كه براى همگان ميسّر است و هيچ پيش شرط جنسيّتى يا قومى و نژادى ندارد و راه كسب آن نيز عبوديت و بندگى خداوند است.
علاوه بر اينكه نفى جواز امامت جماعت توسط بانوان، امر مسلّم نزد همه فقهاء نيست، بلكه بعضى از فقهاء از جمله مقام معظم رهبرى معتقدند كه امامت جماعت بانوان براى بانوان منعى ندارد. رجوع شود به رساله هاى عمليه مراجع تقليد و نيز: اجوبة الاستفتاآت، مقام معظم رهبرى، ص 167، مسئله 606.
گذشته از همه اينها حفظ عفاف و پاكدامنى زن و مرد، و رعايت حريم در نظام اسلامى يك اصل است، چرا كه هر اندازه، روابط بيشتر و تماس ها نزديك تر باشد، زمينه تحريكات، هيجان ها و وسوسه ها فراهم تر مى شود و خطرات احتمالى ديگرى را در پى دارد. اگر زن امام جماعت شود به طور طبيعى اندام زنانه در جلو مردان و شنيدن صداى زنان تحريك كننده است و با روح عبادت و پرستش الهى كه همان ذكر و ياد خداوند و مبارزه با وسوسه شيطان و هواهاى نفسانى باشد، سازگار نيست. از همين رو، رسول گرامى اسلام فرمود: «ميان زنان و مردان نامحرم فاصله قرار دهيد زيرا بر اثر ملاقات و اختلاط، گرفتار دردى مى شويد كه درمان ندارد. بر شما باد كه از اختلاط با زنان اجتناب نماييد» مرآة النساء، ص 140..
بنابراين، آموزه هاى دينى توجه ويژه به عفاف و حريم شخصى زنان و مردان دارد و اين مسأله با اختلاط زن و مرد و پيش نماز بودن زن سازگار نيست. (حقوق زن، سيد ابراهيم حسيني، كد: 41/500038)