حديث «لولا النساء لدخل..-زن و بهشت مردان

در حديث آمده: اگر زن نبود، مرد به بهشت مى رفت. آيا اين حديث درست است؟

متن روايت چنين است:
پيامبرصلى الله عليه وآله: «لولا النّساء لدخل الرّجال الجنّة»؛ حافظ اصبهانى، ذكر اخبار اصبهانى، ج 2، ص 30.؛ «اگر زنان نبودند مردان وارد بهشت مى شدند».
و در روايتى ديگر از على عليه السلام آمده: «لولا النّساء لعبد اللَّه حقّاً حقّاً»؛ وسائل الشيعه، ج 14، ص 19.؛ «اگر زنان نبودند خداوند آن گونه كه شايسته بود پرستش مى شد».
مجموع اين گونه روايات نوعى هشدار به مردان است براى دقت در برخورد با زنان و كنترل هواهاى نفسانى خويشتن، به طورى كه سرگرم شدن به زنان موجب نشود از كسب ثواب و اعمال صالح باز بمانند، در واقع اين روايات بيان نقطه ضعف مردان است نه نقطه ضعف زن

تفاوت زن و مرد درقصاص -قصاص قاتل زن‏

با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر كشتن زن را چگونه توجيه مى كنيد؟ و چگونه با كرامت و ارزش زن سازگار است؟

نخست بايد دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنين بر خلاف ديدگاه حقوقى كشورهاى غيراسلامى كه از ديه به عنوان «خون بها» ياد مى كنند مقدار ديه معيار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسيب ديده نيست چراكه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»، (حجرات (49)، آيه 13). كه در اين جهت جنسيت افراد هيچ نقشى ندارد.

اشتغال‏ زنان -حجاب و محدوديت -حضور اجتماعي زنان

ديدگاه اسلام درباره اشتغال زن چيست؟ آيا حجاب اسلامى مانع جدى اشتغال و عامل ركود فعاليت هاى اجتماعى زنان نيست؟ اشتغال زنان در جامعه امروزى با نقش مادرى زنان و نيز با توصيه حضرت زهرا(س) مبنى بر منع اختلاط چگونه سازگار است؟

بريا بيان پاسخ صحيح براساس اسلام ناب و پرهيز از افراط و تفريط به ديدگاه استاد شهيد آيةاللَّه مطهرى در تبيين حق حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان اشاره مى كنيم. عصاره بيان ايشان در كتاب نظام حقوقى زن در اسلام چنين است:
الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالكيت و تحصيل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلق به زن تصرف كند.

مرجع تقليد زن -مرجعيت زنان‏ -زنان و مرجعيت

چرا از بانوان كسى به درجه مرجعيت نرسيده است؟

بانوان به درجه اجتهاد مى رسند و چنين بانوانى در تاريخ بوده اند و هستند؛ اما مسئله مرجعيت يك تكليف مشقت بار اجتماعى است كه از عهده زنان برداشته شده است.
جهت توضيح بيشتر، توجه شما را به نكات ذيل جلب مى كنيم:
مسئله اجتهاد و تقليد، مرجعيت و فقاهت يكى از مباحث ارزشمند و سرنوشت ساز جامعه اسلامى است كه تداوم اصالت اسلام ناب محمدى صلى الله عليه وآله، و بقاى ارزش هاى اخلاقى، الهى و استقلال نظام اسلامى به آن بستگى كامل دارد. ضرورت نياز به مجتهدين و متخصصان كه به نيازها و پرسش هاى گوناگون جامعه پاسخ دهند بر كسى پوشيده نيست.

كنوانسيون رفع تبعيض زنان

دلايل رد يا قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چيست؟

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد.Convention on the Elimination of all
forms of Discroimintion against Women.

يكى از خاستگاه هاى مهم اين كنوانسيون ستم ها و محروميت هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد.
بى گمان ستم به زنان يكى از سياه ترين نقطه هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خ

ديه قطع انگشت زن -قياس در ديه

با توجه به اينكه بين زن و مرد در ديه انگشتان تا 3 انگشت تفاوتى بين زن و مرد نيست، چرا در 4 انگشت تفاوت قائل شده اند؟

گاهى اين سؤال به طور جدّى مطرح مى شود كه چرا براى قطع سه انگشت زن، به اندازه سه انگشت مرد، ديه تعيين شده است ولى براى چهار انگشت، ديه آن برابر با قطع دو انگشت مرد مى شود، از اين رو «ابان بن تغلب» كه از فقهاء مطرح و پُرآوازه و راوى اين روايت است تعجّب كرده، اظهار مى دارد در كوفه اين حكم را براى ما نقل كردند ما آن را نپذيرفتيم و حكمى شيطانى مى پنداشتيم.
امام صادق عليه السلام فرمودند: «مهلاً يا ابان» أبان بن تغلب اين قدر تند نرو، كمى تأمل كن، احكام الهى تعبدى است كه با عقل بشرى به خاطر محدوديت هاى آن نمى توان به همه ابعاد و زوايا و عمق مصالح نهفته در آن پى برد.

حرمت آرايش -پوشش زينت -حرمت خودآرايي

خودآرايى و زيبايى خواهى براى انسان ها، فطرى است. پس چرا اسلام با خودآرايى و آشكار كردن زينت ها مخالفت كرده است؟

در پاسخ بايد گفت: حكم كلّى آن است كه خودآرايى جايز و خودنمايى در مقابل نامحرم ممنوع است. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 131.
توضيح آنكه: آرايش امرى فطرى و طبيعى است و حسّ زيبايى دوستى، سرچشمه پيدايش انواع هنرها در زندگى بشر شمرده مى شود علامه طباطبايى در تفسير آيه 32 سوره اعراف مى فرمايد: «خداى متعال در اين آيه، زينت هايى را معرفى مى كند كه براى بندگان ايجاد كرده و گرايش فطرى انسان را به سوى آن قرار داده است و روشن است كه فطرت جز به چيزهايى كه وجود و بقاى انسان نيازمند آن است، الهام نمى كند» سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان، ج 8، ص 79..
اين گرايش طبيعى، افزون بر آنكه آثار مثبت روانى در ديگر

فلسفه حجاب در نماز -پوشش زنان در نماز -فلسفه پوشش در نماز

چرا بايد زنان پوشش خود را در نماز حفظ كنند؟ اگرچه در خانه تنها باشند مگر خدا نامحرم است؟

بايد دانست، اهميت و فوايد نماز در زندگى انسان داراى ابعاد بسيارى است، كه مهمترين آن رشد روحيه عبادت و ارتباط با خدا و همچنين نهادينه شدن رفتارهاى صحيح فردى و اجتماعى است مانند رعايت نظم در زندگى با التزام به اوقات نماز و رعايت حقوق ديگران با خوددارى از غصب مكان و لباس و نسبت به زنان نيز رعايت حجاب و پوشش در نمازهاى پنج گانه تمرين مستمر براى نهادينه شدن اين رفتار شايسته براى زنان در طول روز و در ارتباط با ديگران مى باشد.

برتري مردان -حق تصرف در اموال فرزند-قضاي اعمال پدر -برتري پسر

چرا در اسلام حقّ تصرّف در اموال فرزند به پدر و قضاى نماز و روزه به پسر اختصاص دارد؟

در اين رابطه توجه به چند نكته ضرورى است:
1. حفظ نظام خانواده و استحكام آن مورد تأكيد اسلام است. طبيعى است مسئوليت مهم مديريت را نمى توان به يك نسبت به همه اعضاى خانواده واگذار كرد، چرا كه مسئوليت هاى حقوقى مشترك در يك جمع به نزاع و بى نظمى منجر خواهد شد، گزينش دو مدير براى يك پست نيز خطاى آشكار است، از همين رو، در نظام حقوقى اسلام، مرد با توجه به توانمندى هاى خاصى كه دارد به عنوان پدر خانواده داراى اقتدارى است كه ويژگى حقوقى رياست و مديريت بر عهده او نهاده شده است.
يكى از وظايف مهم ايشان مديريت بر اموال فرزندان است.

زنان در مساجد -حضور زنان -زن در جامعه

طبق روايات، مساجد زنان، خانه آنهاست و به نماز جماعت نروند؛ ولى وضع كنونى جهان مى طلبد حضور زنان در جوامع چشمگير باشد!

در اين باره گفتنى است، برخى از روايات، ناظر به مقام تعارض يا تزاحم حقوق و تكاليف و مسئوليت هاست. به عبارت ديگر هر گاه حضور زنان در مساجد براى عبادت، مزاحم انجام وظيفه مادرى نسبت به فرزندان و يا همسرى باشد و يا نحوه حضور در تعارض با ساير ارزش هاى اسلامى باشد مثلاً حضور در جمعه و جماعات بهانه يا باعث اختلاط زن و مرد گردد، نارواست.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: