زن و اقتصاده خانواده

لطفا نقش زن در مديريت اقتصاده خانواده را توضيح دهيد. اگر مديريت اقتصاده خانواده به دست زن بيافتد، چه نتايج و پيامدهاي مثبت/منفي در پي خواهد داشت؟

2001.jpgفرهيخته عزيز، اقتصاد خانواده به معناي چگونگي سامان دهي و مديريت منابع خانه است. خانواده سازماني است كه توليد و توزيع كالاهاي مورد نياز را فراهم مي سازد و زن بدون مناقشه به عنوان يكي از دو ركن اساسي خانواده در اين سازماندهي و مديريت، نقش اساسي را ايفا مي كند.

فلسفه حرمت خوانندگی زن

براي چي اگر مردي صداي زنانه داشته باشد و خوانندگي كند مشكلي ندارد ولي صداي زن حرام است؟اصلآ چرا گوش دادن به آهنگ زن حرام است؟

1006_0.jpgاز نظر فقهي صدا و آواي زنان در صحبت با مرد اجنبي نيز، نبايد نازك و تحريك انگيز شهوت باشد. پس معيار درحرمت، غنا 2وطرب انگيزبودن صدا است ومسئله غنا ربطي به زن يا مرد بودن ندارد و صداي مرد هم مي تواند غنا باشد.

مالكيت مرد نسبت به زن

بسياري از غربيها٬ غيرت داشتن جوامع شرقي و مخصوصا مسلمانان را نسبت به همسر و ناموسشان را ناشي از حس مالك بودن و مملوك بودن زنان مي دانند، نظر شما چيست؟

1003_0.jpgفرهيخته عزيز، شهيد مطهري در كتاب مسئله حجاب خود در صفحه 52 به نقل ازكتاب انتقاد بر قوانين اساسي و مدني ايران صفحه 27 به اين سوال اينچنين اشاره كرده وجواب مي دهند كه ما نيز در ادامه درپاسخ به پرسشتان مي آوريم:

جایگاه زن در اسلام

در اسلام مرد سرپرست زنه. از لحاظ حقوقي بر او تسلط داره. مي تونه بزنش(فضربوهن) و از او بالاتره ( و لرجال عليهن درجه) يا اينكه زن ناقص العقله زن مثل استخوانه كه راست نميشه. با زن مشورت كنيد و عكسش را عمل كنيد. بين زن ها راه نريد. زياد با زن ها ننشينيد. ارث زن نصفه. زنان احساساتي ان نمي تونن قاضي بشن و... من از مجموع اين ها به اين نتيجه مي رسم كه زن در اسلام موجودي است با درك پايين تر از مرد. و موجودي خدماتي.

1001.jpgقضاوت و داوري در بارة هر سيستم و نهاد فكري ـ حقوقي، آن گاه درست و به واقعيت و انصاف نزديك است، كه همة ابعاد، عناصر و اجزاي مرتبط آن با هم در يك مقياس وسيع ارزيابي شود.

حرمت آوازخوانی زن

چراگوش دادن به صداى خوانندگان زن حرام است،اگر از آن هيچ لذتى نبريم چطور؟

1000_0.jpgآواز مطرب و مناسب مجالس لهو لعب كه اصطلاحا به آن غنا گفته مي شود حرام است و در حرمت آن فرقي بين زن و مرد ، محرم و نامحرم، تهييج شهوت و عدم تهييج شهوت و امثال آن نيست.

وظايف همسران

چرا در ازدواج وظايف و مسئوليت هاي مرد سنگين تر از زن است؟ مرد بايد نفقه، مهريه بدهد و مسكن و وسايل خانه را فراهم كند. در حالي كه حقوق زن 2 چيز بيشتر نيست يكي تمكين جنسي (كه در اين مورد زن هم لذت مي برد) و ديگري اجازه خروج در مواقع غير ضروري. حتي در اصل وظيفه تربيت فرزندان هم بر عهده مرد است و حتي زن وظيفه خانه داري ندارد يعني يك زن مي تواند در خانه هيچ كاري انجام ندهد دست به سياه و سفيد نزند و در عين حال مهريه و نفقه خود را بگيرد. يعني در حالي كه مرد براي زن زحمت مي كشد زن هيچ كاري براي مرد نمي كند؟!

1005_0.jpgدر ازدواج و تشكيل خانواده، به طور طبيعى تكاليف و حقوقى متوجه هر يك از زوجين مى شود و تفاوت اين حقوق و وظايف نياز به توجيه مختصر و اشاره وار دارد:

حقوق زن و شوهر

حقوق زن و مرد در ازدواج و مباني اين حقوق از كجا آمده است؟

1002_0.jpgدر ازدواج و تشكيل خانواده، به طور طبيعى تكاليف و حقوقى متوجه هر يك از زوجين مى شود . ازآن جا كه احكام وتكاليف شرعي براساس قدرت، توانايي وشرايط افرادمقررشده است.

تفاوت حقوقي زن و مرد

چرا دراسلام به مساوات بين زن ومرد اشاره كرده ولي ارث يا ديه مردان بيشتراز زنان است؟

1004_0.jpgاين مطلب ساده اي است كه هر كودكي هم آن را متوجّه مي شود كجا رسد خدا و پيغمبرش. بلي زن و مرد در انسان بودن باهم فرقي ندارند؛ امّا انسان بودن ربطي به زن و مرد بودن ندارد. زن، مرد نيست؛ مرد هم زن نيست؛ ولي هر دو انسانند. امّا انسان، نه مرد است نه زن، بلكه انسان، انسان است.

با دختران دانشجو ...

آيا پيام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله ويژه مردان است و يا زنان هم مخاطب اين پيام قرار مى‏گيرند؟
Daneshjo01.jpg پيامبر اسلام همچون همه انبيا، با دو هدف زير، هدايت مردم را آغاز و دنبال كرد:
1. آشنا ساختن مردم با معارف الهى.
2. كامل كردن عقايد و اخلاق جامعه.
بنابراين، تعليم كتاب و حكمت از يك سو و تزكيه نفوس مردم از سوى ديگر هدف‏هاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله بوده‏اند؛ آن گونه كه قرآن مى‏فرمايد: «يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم» (بقره، آيه 129).

رابطه‏ها

با پدر و مادر، با جنس مخالف‏، با استاد، و ... با همه‏
Khanevadeh01.jpg با پدر و مادر
با جنس مخالف
با استاد
و ... با همه‏
لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: