چگونگى پوشش

پوشش كامل براى زن، چه پوششى است؟

1004.jpgقبل از پاسخ به اين سؤال ذكر اين مقدمه ضرورى است كه در ميان فلسفه‌هاى ذكر شده براى حجاب، دو فلسفه زير نقش اساسى‌ترى دارند كه با يكديگر داراى ارتباط كامل هستند:

دستورى براى زمانى خاص!

مى‌گويند دستور حجاب براى زمانى بوده كه زنان مسلمان، با كنيزان اشتباه گرفته نشوند و امروزه اين فلسفه وجود ندارد؛ آيا اين ادعا درست است؟

1003.jpgاين برداشت را برخى از آيه 59 سوره احزاب كرده‌اند؛ زيرا بعد از آن‌كه خداوند زنان را امر به استفاده از جلباب نموده، فرمود: (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُوْذَيْنَ)؛ «اين، نزديك‌ترين راهى است كه شناخته شوند آزادند؛ نه كنيز؛ تا مورد آزار و اذيت قرار نگيرند».

چرايى پوشش

فلسفه حجاب زنان چيست؟

1000.jpgاين سؤال در واقع پرسش از دليل عقلى و عقلايى مسئله است در اين باره بايد گفت: علت و فلسفه لزوم پوشش براى خانم‌ها، متعدد است و برخى از آنها عبارتند از:

ساده زیستی و زهد

ساده زیستی با مفهوم زهد و بی رغبتی، ارتباط تنگاتنگی دارد.

سبک زندگی رسانه ای یا سبک رسانه ای زندگی، مسأله این است

وقتی در عصری به نام عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات زندگی می کنیم، رسانه های جمعی نیز ارتباط اجتناب ناپذیری با صحنه ی مناسبات اجتماعی انسان ها پیدا می کنند. صحنه ی ارتباطات اجتماعی انسان ها از گذشته تاکنون به قدری تغییر و تحول یافته است که بشر را با انقلاب ارتباطی نیز روبه رو کرده است.

فرق بین هدیه و رشوه

پس می گوییم بدان که: چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می دهد چندصورت است:

اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهاردوستی و محبت، و تاکید «قواعد» (43)انس و صحت. و هیچ غرض دیگر نداشته باشد. وشکی نیست که این هدیه است. و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.

آلودگی درونی

قرآن کریم، درون انسان آلوده را مشخص کرده در این باره می فرماید: اگر کارگزاری به حقوق حلالش نسازد و رشوه بگیرد، مانند کسی است که در درون خود، «کنیف» و چاه بدبویی حفر کرده باشد و رشوه دهنده،

نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر

حضرت در ادامه، مالک را متوجّه می سازد که مبادا خودت زمینه رانت خواری بستگانت را فراهم سازی و به آنان فراتر از حق شهروندیشان بپردازی:

پلیدی و حرمت رشوه در گفتار فقهای اسلام

صاحب شرایع می نویسد: «رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت می پردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست.

قرآن زن و مرد را یک سرشتی می داند / مطهری، مرتضی

قرآن تنها مجموعه قوانین نیست.محتویات قرآن صرفا یک سلسله مقررات و قوانین خشک بدون تفسیر نیست.در قرآن،هم قانون است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر خلقت و هم هزاران مطلب دیگر.قرآن همان طوری که در مواردی به شکل بیان قانون دستور العمل معین می کند و در جای دیگر وجود و هستی را تفسیر می کند،راز خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان و راز موتها و حیاتها،عزتها و ذلتها،ترقیها و انحطاطها،ثروتها و فقرها را بیان می کند.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: